НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » БРОНЗ ЗА.Величка Николова- СКИ „ПИРАНИТЕ“
БРОНЗ ЗА.Величка Николова- СКИ „ПИРАНИТЕ“
Написано:от RAD

       Дата: 26.09.2022 13:15

10-то Държавно индивидуално първенство по шоудаун (мъже и жени

В периода 21-25 септември в Обзор се проведе

10-то Държавно индивидуално първенство по шоудаун

(мъже и жени всички дивизии).

Ето и всички класирания по дивизии:

Естествено първо нашето успешно представяне, Следващата година

2023, такъв е регламента на Д.П-ва, нашата представителка Величка Николова – извоюва правото да се бори в първа дивизизия, тоест при най-добрите с възможност да стане шампион на Р.България. Да и го пожелаем.

Втора дивизия жени 2022 г

№ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. Иванка Вашкова1

2. Илинка Пупева

3.Величка Николова- СКИ „ПИРАНИТЕ“

 

1. Първа дивизия мъже 2022 г

№ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. Хакан Осман

2. Михаил Петров

3. Николай Желязков

2. Втора дивизия мъже 2022 г

№ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. Даниел Гюлов

2. Николай Живков

3. Пламен Стоилов

3. Трета дивизия мъже 2022 г

№ крайно класиране

1. Боян Башев

2. Васил Атанасов

3. Николай Дамянов

4 Първа дивизия жени 2022 г

№ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. Бехие Ахмед

2. Силвия Чаушева

3. Камелия Добрева