НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА
КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА
Написано:от RAD

05.апрпл 2023 г.

Здравейте колеги
Най-после сме готови с актуализацията на
държавният спортен календар за тази година.
Знаете поради различни независещи от нас причини
не можахме да правим корекции до днес.
Все пак имайте предвид че могат да настъпят
промени в датите на някои състезания.
В случай на промяна ще ви уведомим.
Добромир Удрев
Координатор спортни дейности
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждани

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА

На федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”

Състезание/проява – вид спорт

Дата, населено място, спортен обект

1. Държавно първенство по лека атлетика

12-13 Май 2023г., Варна

2. ДИП по шахмат- мъже „А“ , „Б“ и жени

21-24 Май 2023г., Обзор

3. ДП по спортен риболов

01-03 юни 2023 г., Плевен

4. ДП по спортна табла

08-11 юни 2023 г., Обзор

5. ДОП по шоудаун

22-24 юни 2023г. Силистра

6. ДОП по шоудаун – жени/девойки

13-15 юли 2023 г. Дряново

7. ДОП по шоудаун –мъже/младежи

15-18 юли 2023 г. Дряново

8. ДП по стрелба с лък - мъже-жени

08-10 Септември 2023г., Кюстендил

9. ДП по тандемно колоездене

22-23 Септември/ 2023г., Ямбол

10. ДП по голбал

29-30 септември 2023г. гр. София

11. ДП по боулинг

06-07 октомври 2023 г. София

12.Т-ир. за купа България по стр. с лък

20-22 Октомври 2023 г., Кюстендил

13.Турнир за купа България по боулинг

27-29 Октомври 2023 г., Варна – непотвърдена

14 Държавно отборно първенство по шахмат

03-05 ноември 2023г., гр. Пловдив – непотвърдена