НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ПОКАНА
ПОКАНА
Написано:от Иван Недялков

УС на Спортен клуб за интеграция "ПИРАНИТЕ" ВИ КАНИ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 22-02-2014г. ОТ 10.00часа в салона на улица "НИШКА" №172 с ДНЕВЕН РЕД;

1 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013г.

2-ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

3-ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

4-ИЗБОР НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

5-ПРИЕМАНЕ НА СПОРТЕН КАЛЕНДАР И БЮДЖЕТ ЗА 2014г.