НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » заседание на ОС на членовете на СКИ “ПИРАНИТЕ“
заседание на ОС на членовете на СКИ “ПИРАНИТЕ“
Написано:от Пламен Бакърджиев

    На 08.04.2017г. се проведе заседание на ОС на членовете на СКИ “ПИРАНИТЕ“. Официален гост, бе главният съдия по риболовните дисциплини /спортове/ към БЛРС Стоян Вълчев. Беше прочетен отчетен доклад за дейноста на УС на СКИ “ПИРАНИТЕ“, както и организираните и проведени мероприятия за  различните видове спорт и туризъм.

    По същественото от дневният ред, бе програмата за дейноста на СКИ “ПИРАНИТЕ“ за 2017г. Тя е свързана с развитието на клуба. Постигане на по добри резултати от неговите членове в различните секции и интегрирането им в обществото. С това ръководството се стреми към основната цел и задачи на Сдружението за хората със зрителни увреждания.

     След направените предложения и допълнения по точките от дневният ред, участниците приеха и гласуваха единодушно, без въздаржал се и против, всички документи с което се приключи и бе закрито заседанието на ОС на СКИ “ПИРАНИТЕ“.