НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » информация за заседанието от Общото събрание
информация за заседанието от Общото събрание
Написано:от Пламен Бакърджиев

В 10.30 часа на 30 март 2019 година в салона на клуба, находящ се на ул. „Найчо Цанов“, бл. 64-ти, се проведе отчетно-изборно събрание на СКИ „ПИРАНИТЕ “.  Беше  прочетен отчетния доклад на УС, проекта за решения, програмата за спортния календар и бюджета, за 2019г. и протокола на КС. По тези точки от дневния ред взеха отношение и част от присъстващите. Те допълниха някои пропуски в отчетния доклад и направиха своите предложения за по нататашната дейност. Всички материали със съответните допълнения бяха един-душ-но приети. Следващите точки бяха свързани с избор на Председател и членове на УС, както и Председател и членове на КС за новия мандат 2019-2024г. Предло-женията бяха гласувани с мнозинство. За Председател на УС беше избран: Пламен Бакърджиев и членове на УС: Живка Павлова; Татяна Лазарова; Маньо Алексиев и Сергей Голайко. За Председател на КС беше избран: Радко Диков и членове Светлозар Павлов и Добрин Добрев. След приключване на заседанието, както повелява традицията, всички членове на клуба бяха почерпени със скромна закуска, кафе и безалкохолни напитки.