ПРОГРАМИ

01.07.2013

СПОРТЕН РИБОЛОВ


Приключи състезанието по спорен риболов, организирано от СКИ-ПИРАНИТЕ.
Повече информация можете да намерите в СПОРТЕН РИБОЛОВ