ДОКУМЕНТИ

05.11.2013

СПОРТЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.НА ТУРНИРА ПО ШАХ-МАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА СКИ-ПИРАНИТЕ ПЕТКО ПЪТЕВ СЕ КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО.