ПРОГРАМИ

ПЛАН – ПРОГРАМА

За дейността през 2011г.на СПОРТЕН КЛУБ за ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 90 ГОДИШНИНАТА ОТ ССБ

 

Дейността на спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” се осъществява съобразно целите и задачите на устава, което се изразява в насърчаване и повишаване на двигателната активност на хората със зрителни уврежданияживеещи на територията на` софийски регион.

 

Ежемесечно провеждане на еднодневни излети до природни, културни и исторически забележителности в околностите на София, ползвайки градския транспорт. През зимните месеци ще бъдат посетени интересни обекти в столичния град с опознавателна цел, като: Нац. исторически музей, Нац. археологически музей, Боянската църква, Криптата Александър Невски и др.

 

ФЕВРУАРИ-вътрешни турнири по ШАХ и ТАБЛА

 

МАРТ-турнир по табла с участие на СКИ„ВИТОША

 

АПРИЛ-междуклубен турнир по ШАХ и КАНАДСКА БОРБА - еднодневен излет в Земенският пролом с двучасов пешеходен преход по брега на р. Струма и наблюдение на пролома по протежение на ректа и ЖП линията. Ще бъде посетен Земенския манастир с беседа за стенописите датиращи от средновековието.Пътуването от гара София до Земен ще се извърши с ЖП превоз.