Програма

СПОРТЕН КЛУБ за ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013г.

 

         Дейността на Клуба се осъществява съобразно целите и задачите на устава, което се изразява в насърчаване и повиша- ване на двигателната и жизнена активност на хората със зрителни увреждания живеещи на територията на софийски регион.

 

Януари – туристически излет около София - Боянска църква, регистрация  на лодките в агенцията по морска администрация „ИАМА”.

Февруари– Посещение на Националната художествена галерия. Вътрешни турнири по ШАХ и ТАБЛА, комплектоване на лодките с необходимото оборудване.Отчетно събрание - 21.02.2013г.

Март– туристически излет около София. Турнир по ТАБЛА между СКИ „ПИРАНИТЕ”  и  „СКИ„ВИТОША, тренировки по ШАХ и гребане на ез.Панчарево

Април – туристически излет до Драгалевски манастир – кв. Драгалевци   Турнир  по ШАХ от Национален мащаб, тренировки по ШАХ и гребане на ез. Панчарево

Май – еднодневен пешеходен поход в Стара планина -       с  маршрут:  м. Витиня – х. Чавдар - жп. гара Буново - брой на участниците до 15 души. Градско състезание по спортен РИБОЛОВ за излъчване на софийски отбори. Тренировки по ШАХ и гребане на ез. Панчарево                                                     

Юни – 08.06.2013 – еднодневен излет в Стара планина – Манастир „Теодор Стратилат” с.Балша,  тренировки по ШАХ и гребане на ез. Панчарево

 

Юли– двудневен поход в Рила планина- 27- 28 юли 2013.-   маршрут:  Боровец - Черната скала – х. Марица – Маричини езера (изворите на р. Марица ) – х. Заврачица – нощувка – връщане обратно - брой на участниците - до 15 души.   – тренировки по Шах и гребане на ез Панчарево

Август – туристически поход в Пирин планина - 2-3-4 август 2013г. –тридневен туристически поход по маршрут: гр. Кресна- м. Пещерата – х. Синаница – Спано поле – м. Попина лъка – гр. Сандански. брой на участниците до 15 души.

Септември– еднодневен излет около София Национален турнир по гребане за купата на СКИ „ПИРАНИТЕ”

Октомври– еднодневен излет в Плана планина: – авт.№ 3 – м. „Дяволски мост” -  манастир „Архангел Михаил” и обратно

Ноември– излет в Люлин планина – м.„Черният Кос”– заслон „Ловната чешма”- хотел клуб-ресторант Владая – с.Владая Коледен турнир по спортна табла с участие на гостуващи отбори.

Декември –– туристически излет около София – Долно Лозенски манастир Св;Св.Петър и Павел

 

         За туристическите походи ще се подбират участници доказали възможност при ходене пешком в планината в продължение на 4-5 часа. Всеки задължително сам си осигурява придружител. при записването. Задължително се представя медицинска бележка, че здравословното му състоя- ние позволява туристически походи във високата планина