ЗА НАС

Спортен клуб за интергация - "Пираните" е учреден на 29.06.2009 г. в гр.София.

Клубът е създаден от амбицирани хора с увреждания, които целят да популяризират и развиват адаптирани и специализирани спортове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

Членове:

2.Сергей Голайко

3.Живка Павлова

4.Величка Николова

5.Маньо Алексиев

 На посочената по-долу банкова сметка, вски който желае физическо или юридическо  лице и има възможност, може да ни подпомогне  за да се развива дейността ни.

 

СКИ "ПИРАНИТЕ" 

Банка: Централна кооперативна банка

IBAN: BG27CECB979010C8418900

BIC: CECBBGS,