СЕКЦИЯ - ПЛУВАНЕ

 За повече информация, може да се обернете към:

Величка Николова - моб.т. 0898711829 

или да и пишете на имейл адрес: vnikolova67@gmail.com ,